پرسش هاي متداول

داده پردازی کیان با ارائه انواع مختلف سرويس ميزباني روی اينترنت متناسب با هر بودجه، امکان معرفی موسسه شما بر روی اينترنت را فراهم آورده است سرورهای پر سرعت نت افراز جايگاه مناسبی برای سايت شما می باشند. در حال حاضر داده پردازی کیان مجهز به چندین سرويس دهنده اختصاصی بوده و كليه سرور ها در انگلیس و آلمان نگهداری می شوند .