سبد خرید

مرور محصولات و خدمات

Plan Eco-1
550,000ريال سالانه

 • فضاي هاست- 1 گيگ بايت

 • پهناي باند- نامحدود

 • ديتا بيس- نا محدود

 • دامنه اضافه- نامحدود

 • تعداد ايميل اکانت- نا محدود

 • باقي امکانات- نا محدود
Plan Eco-2
620,000ريال سالانه

 • فضاي هاست-2 گيگ بايت

 • پهناي باند- نامحدود

 • ديتا بيس- نا محدود

 • دامنه اضافه- نامحدود

 • تعداد ايميل اکانت- نا محدود

 • باقي امکانات- نا محدود
Plan Eco-3
710,000ريال سالانه

 • فضاي هاست-3 گيگ بايت

 • پهناي باند- نامحدود

 • ديتا بيس- نا محدود

 • دامنه اضافه- نامحدود

 • تعداد ايميل اکانت- نا محدود

 • باقي امکانات- نا محدود
Plan Eco-4
800,000ريال سالانه

 • فضاي هاست-4 گيگ بايت

 • پهناي باند- نامحدود

 • ديتا بيس- نا محدود

 • دامنه اضافه- نامحدود

 • تعداد ايميل اکانت- نا محدود

 • باقي امکانات- نا محدود
Plan Eco-5
870,000ريال سالانه

 • فضاي هاست-5 گيگ بايت

 • پهناي باند- نامحدود

 • ديتا بيس- نا محدود

 • دامنه اضافه- نامحدود

 • تعداد ايميل اکانت- نا محدود

 • باقي امکانات- نا محدود
Powered by WHMCompleteSolution