سبد خرید

مرور محصولات و خدمات

Plan Base-1
200,000ريال سالانه

 • فضای هاست- 500 مگابایت

 • پهنای باند- 10 گیگ بایت

 • دیتا بیس- نا محدود

 • دامنه اضافه- نامحدود

 • تعداد ایمیل اکانت- نا محدود

 • باقی امکانات- نا محدود
Plan Base-2
250,000ريال سالانه

 • فضاي هاست- 1 گيگ بايت

 • پهناي باند- 15 گيگ بايت

 • ديتا بيس- نا محدود

 • دامنه اضافه- نامحدود

 • تعداد ايميل اکانت- نا محدود

 • باقي امکانات- نا محدود
Plan Base-3
300,000ريال سالانه

 • فضاي هاست- 2 گيگ بايت

 • پهناي باند- 20 گيگ بايت

 • ديتا بيس- نا محدود

 • دامنه اضافه- نامحدود

 • تعداد ايميل اکانت- نا محدود

 • باقي امکانات- نا محدود
Plan Base-4
350,000ريال سالانه

 • فضاي هاست- 3 گيگ بايت

 • پهناي باند- 30 گيگ بايت

 • ديتا بيس- نا محدود

 • دامنه اضافه- نامحدود

 • تعداد ايميل اکانت- نا محدود

 • باقي امکانات- نا محدود
Plan Base-5
420,000ريال سالانه

 • فضاي هاست- 4 گيگ بايت

 • پهناي باند- 40 گيگ بايت

 • ديتا بيس- نا محدود

 • دامنه اضافه- نامحدود

 • تعداد ايميل اکانت- نا محدود

 • باقي امکانات- نا محدود
Powered by WHMCompleteSolution